Welkom op onze website

INFORMATIE M.B.T. CORONA

Tijden zijn veranderd door het corona virus en dat treft ons allemaal.
Wij werken zoals altijd volgens een streng hygiëne protocol.

Iedere patiënt krijgt van ons een herinnering voor de afspraak die hij/zij gemaakt heeft. Daar zit een link in naar een vragenlijst die u vóór het bezoek aan de praktijk verzocht wordt in te vullen.
Dit is om het risico uit te sluiten, dat er patiënten de praktijk bezoeken met eventuele corona gerelateerde klachten.

Er zijn speciale maatregelen getroffen in de praktijk om de kans op besmetting tot een minimum te beperken.
Er worden vanzelfsprekend geen handen geschut, er zitten zo min mogelijk mensen in de wachtkamer en de 1,5 meter wordt waar mogelijk in acht genomen.
De tijdschriften zijn verwijderd en er is voor de kinderen geen speelgoed meer aanwezig.
Bij binnenkomst wordt de patiënten verzocht de handen te desinfecteren met handalcohol en de mond te spoelen met een spoelmiddel met desinfecterende werking. ( 1% waterstof peroxide oplossing)

 

 

De website biedt u informatie over onze tandartspraktijk, zoals openingstijden en de verschillende aspecten van de behandelingen. Bovendien vindt u direct antwoord op vragen over de mondgezondheid.

Ook in de informatiefolders is veel na te lezen.

Raadpleeg tevens www.allesoverhetgebit.nl

Patiënttevredenheid

Van september 2014 t/m juli 2016 hebben we een patiënten tevredenheids onderzoek gedaan.

Onze tandartspraktijk krijgt het geweldige rapportcijfer van gemiddeld 8.4
Daar zijn we natuurlijk zeer trots op.
Aangezien we onze patiënten niet voortdurend lastig willen vallen met een enquete, hebben we de enquete tijdelijk stil gezet.
In de informatiemap in de wachtkamer kunt u de beoordelingen inzien.

KNMT-visitatie

Bij goede zorg en aandacht voor uw mond staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg.

Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

visitatie
Banner BIG-728x90px E.H. van der Burg
Banner BIG-728x90px A.M. de Groot